Thứ Sáu, 12/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
841406ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
546445NHẤT
350N
NHẤT
40TR
613005
230474NHÌ
210N
NHÌ
10TR
384846
513593
343258461747BA
100N
BA
5TR
070489524660
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N