Thứ Hai, 12/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
583485ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
923068NHẤT
350N
NHẤT
40TR
525692
837643NHÌ
210N
NHÌ
10TR
631321
293816
721653502087BA
100N
BA
5TR
308006853683
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N