Thứ Hai, 13/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
694954ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
933490NHẤT
350N
NHẤT
40TR
762689
008531NHÌ
210N
NHÌ
10TR
792175
453045
167596030357BA
100N
BA
5TR
396889930080
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N