Thứ Hai, 13/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
725013ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
148553NHẤT
350N
NHẤT
40TR
664376
922866NHÌ
210N
NHÌ
10TR
259353
436918
190024899289BA
100N
BA
5TR
110721881174
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N