Thứ Sáu, 13/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
542854ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
533051NHẤT
350N
NHẤT
40TR
524662
478320NHÌ
210N
NHÌ
10TR
704003
650046
844945126839BA
100N
BA
5TR
362939055797
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N