Thứ Hai, 13/09/2021

KẾT QUẢ3D3D+
567917ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
620536NHẤT
350N
NHẤT
40TR
487394
877758NHÌ
210N
NHÌ
10TR
231041
219542
516896142536BA
100N
BA
5TR
961160276038
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N