Thứ Tư, 13/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
493927ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
868361NHẤT
350N
NHẤT
40TR
213583
515427NHÌ
210N
NHÌ
10TR
903864
789151
078370525170BA
100N
BA
5TR
854845954091
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N