Thứ Sáu, 13/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
331269ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
720753NHẤT
350N
NHẤT
40TR
558188
928336NHÌ
210N
NHÌ
10TR
714960
552854
008076934660BA
100N
BA
5TR
955169094193
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N