Thứ Tư, 14/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
297697ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
007543NHẤT
350N
NHẤT
40TR
604878
773460NHÌ
210N
NHÌ
10TR
735104
126357
939966342138BA
100N
BA
5TR
344229053497
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N