Thứ Tư, 14/09/2022

KẾT QUẢ3D3D+
779007ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
481495NHẤT
350N
NHẤT
40TR
923859
623985NHÌ
210N
NHÌ
10TR
356641
140239
677933478266BA
100N
BA
5TR
910673977930
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N