Thứ Tư, 15/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
143101ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
590442NHẤT
350N
NHẤT
40TR
307747
411237NHÌ
210N
NHÌ
10TR
336955
779224
674066454411BA
100N
BA
5TR
457164670520
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N