Thứ Tư, 15/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
219211ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
746004NHẤT
350N
NHẤT
40TR
589811
377470NHÌ
210N
NHÌ
10TR
369036
455798
684510751093BA
100N
BA
5TR
215260545474
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N