Thứ Hai, 15/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
818501ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
263917NHẤT
350N
NHẤT
40TR
647906
560025NHÌ
210N
NHÌ
10TR
531208
453956
751690342685BA
100N
BA
5TR
783927856157
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N