Thứ Sáu, 15/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
734003ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
849594NHẤT
350N
NHẤT
40TR
325910
177497NHÌ
210N
NHÌ
10TR
720482
399157
857873444939BA
100N
BA
5TR
695634309210
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N