Thứ Hai, 16/05/2022

KẾT QUẢ3D3D+
299174ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
809797NHẤT
350N
NHẤT
40TR
158941
340684NHÌ
210N
NHÌ
10TR
866978
874476
311681053081BA
100N
BA
5TR
167461956787
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N