Thứ Sáu, 16/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
786678ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
450808NHẤT
350N
NHẤT
40TR
991021
464084NHÌ
210N
NHÌ
10TR
146542
065327
809277571549BA
100N
BA
5TR
132294754083
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N