Thứ Hai, 16/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
381116ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
009131NHẤT
350N
NHẤT
40TR
406195
397387NHÌ
210N
NHÌ
10TR
311991
122574
022191287464BA
100N
BA
5TR
559742850613
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N