Thứ Tư, 16/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
914331ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
566517NHẤT
350N
NHẤT
40TR
555215
240939NHÌ
210N
NHÌ
10TR
840446
038405
740123706909BA
100N
BA
5TR
014077391159
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N