Thứ Hai, 16/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
593145ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
500578NHẤT
350N
NHẤT
40TR
843358
895077NHÌ
210N
NHÌ
10TR
574358
052496
500729553655BA
100N
BA
5TR
078606579834
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N