Thứ Sáu, 17/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
324547ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
353540NHẤT
350N
NHẤT
40TR
173917
356660NHÌ
210N
NHÌ
10TR
144307
533253
396350051016BA
100N
BA
5TR
013897507175
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N