Thứ Sáu, 17/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
023769ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
668327NHẤT
350N
NHẤT
40TR
671187
851452NHÌ
210N
NHÌ
10TR
307068
725423
462603248667BA
100N
BA
5TR
733183342566
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N