Thứ Hai, 17/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
760613ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
750516NHẤT
350N
NHẤT
40TR
580272
601709NHÌ
210N
NHÌ
10TR
522889
837218
362679117002BA
100N
BA
5TR
549680560437
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N