Thứ Tư, 17/11/2021

KẾT QUẢ3D3D+
912963ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
512147NHẤT
350N
NHẤT
40TR
556104
863937NHÌ
210N
NHÌ
10TR
202365
700711
785802220576BA
100N
BA
5TR
262256965496
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N