Thứ Tư, 18/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
018833ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
170189NHẤT
350N
NHẤT
40TR
094569
348788NHÌ
210N
NHÌ
10TR
523582
061364
365010210831BA
100N
BA
5TR
052958088493
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N