Thứ Hai, 18/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
389270ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
367391NHẤT
350N
NHẤT
40TR
661221
285710NHÌ
210N
NHÌ
10TR
409469
324722
841372656168BA
100N
BA
5TR
145134911095
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N