Thứ Tư, 18/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
631264ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
571300NHẤT
350N
NHẤT
40TR
919606
050716NHÌ
210N
NHÌ
10TR
088842
987550
374463751977BA
100N
BA
5TR
400583083054
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N