Thứ Tư, 19/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
105648ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
971858NHẤT
350N
NHẤT
40TR
855508
795254NHÌ
210N
NHÌ
10TR
014736
957570
801063764830BA
100N
BA
5TR
189219384640
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N