Thứ Sáu, 19/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
678537ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
797969NHẤT
350N
NHẤT
40TR
786005
542897NHÌ
210N
NHÌ
10TR
629252
020615
864485908383BA
100N
BA
5TR
862414742205
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N