Thứ Tư, 19/08/2020

KẾT QUẢ3D3D+
165338ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
887001NHẤT
350N
NHẤT
40TR
387313
646913NHÌ
210N
NHÌ
10TR
962476
197137
309653895910BA
100N
BA
5TR
928387665236
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N