Thứ Hai, 20/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
300111ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
913695NHẤT
350N
NHẤT
40TR
037059
910284NHÌ
210N
NHÌ
10TR
112294
272887
626881025066BA
100N
BA
5TR
896263548251
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N