Thứ Hai, 20/06/2022

KẾT QUẢ3D3D+
045732ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
323570NHẤT
350N
NHẤT
40TR
733279
201272NHÌ
210N
NHÌ
10TR
945724
986307
380745734610BA
100N
BA
5TR
037834187322
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N