Thứ Sáu, 20/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
385456ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
649884NHẤT
350N
NHẤT
40TR
176885
132072NHÌ
210N
NHÌ
10TR
001413
692268
415350136527BA
100N
BA
5TR
255247181562
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N