Thứ Hai, 20/09/2021

KẾT QUẢ3D3D+
459358ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
166138NHẤT
350N
NHẤT
40TR
337763
377837NHÌ
210N
NHÌ
10TR
394229
214701
518784063147BA
100N
BA
5TR
058121646302
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N