Thứ Tư, 20/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
438646ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
536341NHẤT
350N
NHẤT
40TR
039682
993244NHÌ
210N
NHÌ
10TR
089236
806727
142287576887BA
100N
BA
5TR
319978977900
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N