Thứ Sáu, 20/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
430978ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
672459NHẤT
350N
NHẤT
40TR
599052
552395NHÌ
210N
NHÌ
10TR
254349
603683
033643790367BA
100N
BA
5TR
066141333056
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N