Thứ Hai, 21/03/2022

KẾT QUẢ3D3D+
863713ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
963816NHẤT
350N
NHẤT
40TR
880040
815094NHÌ
210N
NHÌ
10TR
582093
601758
267360171119BA
100N
BA
5TR
886585422390
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N