Thứ Sáu, 21/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
154647ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
979134NHẤT
350N
NHẤT
40TR
940348
816617NHÌ
210N
NHÌ
10TR
831815
880533
079050583984BA
100N
BA
5TR
634959400782
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N