Thứ Tư, 21/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
489700ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
607493NHẤT
350N
NHẤT
40TR
982367
594837NHÌ
210N
NHÌ
10TR
559410
116614
184850873188BA
100N
BA
5TR
739669590234
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N