Thứ Hai, 21/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
764715ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
306192NHẤT
350N
NHẤT
40TR
470181
714908NHÌ
210N
NHÌ
10TR
880711
960456
359166081619BA
100N
BA
5TR
265001163957
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N