Thứ Hai, 22/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
648986ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
796015NHẤT
350N
NHẤT
40TR
520866
203577NHÌ
210N
NHÌ
10TR
790388
625789
344005340889BA
100N
BA
5TR
034157253986
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N