Thứ Sáu, 22/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
621309ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
027744NHẤT
350N
NHẤT
40TR
010961
558122NHÌ
210N
NHÌ
10TR
030440
619112
248021366334BA
100N
BA
5TR
995476666949
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N