Thứ Sáu, 23/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
335046ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
009295NHẤT
350N
NHẤT
40TR
972633
763576NHÌ
210N
NHÌ
10TR
154076
045968
710982034670BA
100N
BA
5TR
525168891543
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N