Thứ Hai, 23/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
782713ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
698707NHẤT
350N
NHẤT
40TR
987540
186748NHÌ
210N
NHÌ
10TR
335430
056398
549660746826BA
100N
BA
5TR
040835659130
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N