Thứ Sáu, 23/09/2022

KẾT QUẢ3D3D+
775309ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
918647NHẤT
350N
NHẤT
40TR
096241
024277NHÌ
210N
NHÌ
10TR
305567
876047
674491211575BA
100N
BA
5TR
371070898331
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N