Thứ Tư, 23/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
303188ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
922553NHẤT
350N
NHẤT
40TR
971642
036229NHÌ
210N
NHÌ
10TR
232576
151357
550084305421BA
100N
BA
5TR
130738382116
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N