Thứ Hai, 23/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
277557ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
412961NHẤT
350N
NHẤT
40TR
921211
085492NHÌ
210N
NHÌ
10TR
647157
487866
839091807664BA
100N
BA
5TR
096384297132
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N