Thứ Hai, 23/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
158508ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
383429NHẤT
350N
NHẤT
40TR
063800
795290NHÌ
210N
NHÌ
10TR
413110
346778
430621163793BA
100N
BA
5TR
349376788806
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N