Thứ Tư, 24/04/2019

KẾT QUẢ3D3D+
817156ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
007038NHẤT
350N
NHẤT
40TR
125667
355787NHÌ
210N
NHÌ
10TR
838558
762488
722401873296BA
100N
BA
5TR
292054243882
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N