Thứ Sáu, 24/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
408771ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
788327NHẤT
350N
NHẤT
40TR
384314
334371NHÌ
210N
NHÌ
10TR
919273
927969
784103593040BA
100N
BA
5TR
622277935655
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N