Thứ Hai, 24/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
617164ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
207603NHẤT
350N
NHẤT
40TR
217854
538767NHÌ
210N
NHÌ
10TR
451770
447893
689229485969BA
100N
BA
5TR
107901613235
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N